Armenien: resedokument till Finland

Armenien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

  • Innehavare av diplomatpass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Repatrieringsintyg (Certificate of return)

Avtalet om viseringslättnader: