Argentina: resedokument till Finland

Argentina: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (både Service passport och Official passport) 
  • Tillfälligt pass, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Argentina (Pasaporte provisorio category A in sheet form, recognized for exit or transit to return to Argentina)
  • Nödpass, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Argentina (Exit or transit to return to Argentiina)
  • Sjömanspass (tjänstgöring) /Seaman's book