Angola: resedokument till Finland

Angola: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport) 
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass /Seaman's book (tjänstgöring)