Albanien: resedokument till Finland

Albanien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

Innehavare av biometriska pass och diplomatpass: Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet

Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)

Avtal om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar (Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 nr L334/85)

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Albanien trädde i kraft 1.1.2008.