Nederländerna: resedokument till Finland

Nederländerna: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Nödpass (Emergency passport), giltig i 1 år, inga resebegränsningar
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Nederländerna till dess medborgare
 • Laissez-Passer, villkor för återresa
 • Resehandling för flyktningar (1951 Geneve konvention)
 • Resehandling för utlänningar (Travel Document for Aliens)
 • Sjömanspass/ Seaman's book (tjänstgöring)