Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2017

Kehitysevaluoinnin tarkastelu kolmen vuoden ajanjaksolla antaa hyvän yleiskuvan siitä, miten tuloksia kehitystyössä saadaan aikaan ja mitkä ovat ne keskeiset haasteet, joiden kanssa kehityspolitiikka painii tällä hetkellä. Evaluointien tehtävänä on ensisijaisesti tuottaa tietoa kehitysyhteistyön toteutuksesta sen kehittämistä varten.

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2017 kattaa poikkeuksellisesti useampia vuosia.  Vuosiraportissa on koottu yhteen vuosina 2015–2017 tehdyt strategisen ja poliittisen tason laajat evaluoinnit. Se kattaa ulkoministeriön uuden kehitysevaluoinnin normin (normi 1/2015) aikana tehdyt keskitetyt evaluoinnit, selvitykset sekä evaluointien johdon vastineet. Syy poikkeuksellisen laajaan raporttiin on, että evaluointitietoa halutaan käyttää myös osana eduskunnalle annettavaa tuloksellisuusraporttia, joka kattaa viimeisimmän kehityspoliittisen selonteon tuloksien seurannan vuosina 2015–2017.

Vuosiraportissa kiteytetään myös ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikön (EVA-11) vuosina 2015–2017 toimeenpanemien evaluointien suositukset ja johdon vastineet eli esille tulee se, miten ministeriö on vastannut evaluointien suosituksiin. Raportin aineisto muodostuu 19 pääraportista (13 evaluoinnista, 3 evaluoitavuusselvityksestä ja 3 temaattisesta selvityksestä) ja kahdeksasta johdon vastineesta.

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2017 (Opens New Window)