Coronaviruset och resande

Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart. Tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster kan vara begränsad, karantän kan förordnas och rörelsefriheten kan begränsas.

Var ansvarsfull när du reser

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer och bestämmelser.

Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder fortsättningsvis kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser, så att inresa i landet är omöjligt i praktiken. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa. Också transitländer kan införa inreserestriktioner.

Allt fler länder kräver ett negativt coronatest, ett intyg över att du redan haft coronavirussjukdomen eller över att du fått coronavaccinet som villkor för inresa. De flesta länderna kräver intyget på landets egna språk eller på engelska. Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser utomlands skaffar fullt coronavaccinskydd innan de reser(Länk till en annan webbplats.).

Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande. Just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi.