Brexit - Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen

Storbritannien ordnade en folkomröstning om sitt EU-medlemskap den 23 juni 2016. En andel på 51,9 procent röstade för utträde ur EU. Till följd av resultatet av omröstningen lämnade Storbritannien in en formell anmälan om utträde den 29 mars 2017. I och med detta började en tidsfrist på två år för förhandlingar om utträde löpa. Tidsfristen löper ut den 29 mars 2019.