Brexit och medborgare– utan avtal

Om utträdesavtalet inte godkänns innan den 29 mars 2019 och utträdesdagen inte skjuts framåt genom ett enhälligt beslut av EU och Storbritannien, kan övergångsperioden inte börja.

Då lämnar Storbritannien EU utan avtal den 30 mars 2019 kl. 01.00 finsk tid och vi står inför det som kallas hård eller ”no deal”-brexit. Det innebär att EU-rätten och alla internationella avtal som binder EU slutar gälla i Storbritannien och landet blir ett så kallat tredjeland, ett land utanför EU, utan några särskilda arrangemang.

Varje ministerium ansvarar för att förbereda ett brexit utan avtal inom sitt förvaltningsområde.

Till utrikesministeriet ansvarsområde hör bland annat att bevaka finländarnas intressen och rättigheter utomlands och att ordna konsulära tjänster.

Resor efter brexit utan avtal

Brittiska medborgares resor till Finland

För närvarande vet vi inte med säkerhet vad brexit utan avtal innebär i praktiken för kortare vistelser i Finland eller Storbritannien. Det kan antingen leda till visumfrihet eller visumtvång.

Europeiska kommissionen föreslog i november 2018 att brittiska medborgare inte ska behöva visum för kortare vistelser i EU, men behandlingen av frågan är ännu inte slutförd.

Om det införs visumtvång måste brittiska medborgare ansöka om visum för resor till Finland vid en finsk ambassad, ett finskt konsulat eller viseringscenter. Finland utfärdar visum till Schengenområdet och behandlar visumansökningar i enlighet med EU:s viseringskodex.
Läs mer om resor till Finland: https://um.fi/utlandsk-medborgares-ankomst-till-finland

Finska medborgares resor till Storbritannien

Om Storbritannien går ur EU utan avtal måste finländare som reser till Storbritannien ansöka om visum vid en brittisk ambassad, ett konsulat eller ett viseringscenter.

Ett giltigt pass gäller fortfarande som resehandling. Brexit utan avtal kan emellertid påverka hur länge passet måste vara i kraft efter resan.

Det har inte ännu fattats beslut om huruvida ett nationellt identitetskort accepteras som resehandling mellan Storbritannien och EU också i fortsättningen.

Mer om Storbritanniens inresebestämmelser: https://www.gov.uk/uk-border-control

Konsulära tjänster för finländare utomlands

Det hör till de finska ambassadernas och konsulatens uppgifter att informera, ge råd och hjälpa dem som behöver konsulära tjänster så att de kan hantera sitt ärende själva. Ambassaderna och konsulaten hjälper också finländare i nöd utomlands. Läs mer: https://um.fi/konsulipalvelut

Enligt direktivet om konsulärt skydd har EU-ländernas medborgare rätt till vissa konsulära tjänster vid andra EU-länders beskickningar i tredjeländer. En av dessa tjänster är att vid behov få en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document).

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kan EU-ländernas medborgare inte få konsulärt skydd av Storbritannien. Storbritannien har ett av EU:s mest omfattande nätverk av ambassader och i några länder är Storbritannien det enda EU-landet med konsulär representation (t.ex. Barbados, Papua Nya Guinea och Salomonöarna).

EU:s gemensamma beredskap i fråga om konsulära kriser påverkas i synnerhet i de länder där Storbritannien leder samarbetet. EU samarbetar emellertid med flera tredjeländer i konsulära krissituationer och vi kan utgå från att EU också i fortsättningen kan samarbeta med Storbritannien i konsulära krissituationer.

Finska medborgare i Storbritannien

Finlands ambassad i London följer noggrant förberedelserna i Storbritannien inför utträdet ur EU. Ambassaden bevakar finska medborgares ställning och rättigheter. Ambassaden har sammanställt svar på vanliga frågor och en lista med länkar med information som finländare i Storbritannien kan ha nytta av: https://finlandabroad.fi/web/gbr/usein-kysytyt-kysymykset

Brittiska medborgare i Finland

Det är Migrationsverket som ansvarar för brittiska medborgares vistelserätt i Finland: https://migri.fi