Brexit och medborgare – med avtal

I utträdesavtalet ingår också bestämmelser om arrangemang under övergångsperioden. Utträdesavtalet avses träda i kraft den 30 mars 2019. Därefter inleds en övergångsperiod som räcker till den 31 december 2020. Under övergångsperioden iakttar Storbritannien EU-lagstiftningen och sina skyldigheter enligt EU:s internationella avtal, vilket bland annat innebär att landet är en del av den inre marknaden och medlem i tullunionen. Landet deltar emellertid inte i EU:s beslutsfattande.