Brexitin vaikutus yrityksiin – sopimuksellinen ero

Siirtymäkaudella Britannia noudattaa täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Toisin sanoen Britannia osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin sekä noudattaa EU:n kauppasopimuksia ”jäsenmaan tapaan”. Britannia ei kuitenkaan enää osallistu päätöksentekoon tai eri elinten toimintaan EU:ssa.

Erosopimukseen on liitetty EU:n ja Britannian yhteinen poliittinen julistus tulevan suhteen elementeistä. Se kattaa muun muassa tavarakauppaa, palvelukauppaa, investointeja, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia tai tasavertaisia kilpailuedellytyksiä koskevia aiheita. 

Tuleva suhde on tarkoitus neuvotella siirtymäkaudella, ja se on tarkoitus tulla voimaan siirtymäkauden jälkeen, aikaisintaan 1.1.2021 alkaen. 

Vaikka tulevasta suhteesta kaupan ja investointien osalta tulisi kunnianhimoinen, suhde ei tule vastaamaan sisämarkkinoiden etuja. Tämä tarkoittaa, että uusien esteiden syntyminen kauppaan ja investointeihin on väistämätöntä. Vapaakauppasopimuksella ei myöskään ratkaista kaikkia kauppaan ja investointeihin liittyviä kysymyksiä. Yritysten tulee esimerkiksi alkaa varautumaan siihen, että tulevaisuudessa tuotteet on tullattava. Sen sijaan tulleista ja tullausmenettelyiden helpotuksista voidaan sopia kauppasuhteessa. 

Koska neuvotteluaika on poikkeuksellisen lyhyt, on mahdollista, että kaikista kauppaa ja investointeja koskevista kysymyksistä ei ehditä sopia vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että joillakin aloilla saatetaan päätyä sopimuksettoman eron kaltaiseen tilanteeseen. 

Tulevan suhteen mahdollisesta sisällöstä annetaan lisätietoja neuvotteluiden kuluessa. 

Ulkoministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa Euroopan unionin kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano; kaupallis-taloudellisten kansainvälisten suhteiden sekä viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla.