Kansalaiset - Sopimuksellinen ero

Erosopimus sisältää myös määräykset siirtymäaikajärjestelyistä. Erosopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 30.3.2019. Sen jälkeen alkaa 31.12.2020 asti kestävä siirtymäaika. Siirtymäkaudella Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisten sopimusten velvoitteita, ml. osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin, mutta se ei osallistu enää EU-päätöksentekoon.