Biblioteket

Sjöekipagets bibliotek (tidigare utrikesministeriets bibliotek) verkar nu endast som internt bibliotek inom statsrådet.

Om du fortfarande har låneböcker från Sjöekipagets bibliotek och vill förlänga dina lån, vänligen meddela det genom att skicka e-post till adressen tietotuki@vnk.fi (Öppnar nytt fönster). Trots att biblioteket är stängt för allmänheten kan lånen förnyas vid behov.

Om du inte längre behöver de böcker du har lånat, kan du returnera dem till en av följande adresser:

Utrikesministeriet, Maringatan 22 C, servicestället i C-huset (i ändan av huset)
Social- och hälsovårdsministeriet, kontrollrummet, Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors

Du kan också returnera lånen per post till adressen Statsrådet bibliotek (SHM), PB 33, 00023 Statsrådet.

Förändringen beror på en organisationsreform där alla bibliotekstjänster inom statsrådet har centraliserats till statsrådets förvaltningsenhet.

På vår webbplats