Reseanmälan

Vi rekommenderar att de som reser eller flyttar utomlands, särskilt till riskfyllda regioner, ska göra en reseanmälan i tjänsten reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

 

Att göra en reseanmälan innebär att man uppger

  • sina personuppgifter
  • kontaktuppgifter som gäller under resan
  • uppgifter om resan

till ministeriet i händelse av nödsituationer och krissituationer.

Reseanmälan på webben

Gör en anmälan på webbplatsen www.reseanmalan.fi. (Länk till en annan webbplats.)På webbplatsen hittar du också anvisningar (Länk till en annan webbplats.)för hur du ska göra anmälan.

Gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Reseanmälan som textmeddelande

1)  Skriv i din mobil textmeddelandet:

PÅ RESA avresedatum-returdatum resmål ytterligare uppgifter.

Datumen måste anges i formen dd.mm.ååå. Om årtalet lämnas bort, antas det vara fråga om innevarande år.

Om du under samma resa reser till flera länder, gör en skild reseanmälan för varje land.

Exempel:

PÅ RESA 01.02-09.03.2010 zimbabwe harare 3personer kontakt zim diamonds group
  • Enligt exempelanmälan är 3 personer på resa den 1 februari till den 9 mars 2010 i Harare i Zimbabwe, och man får kontakt med dessa på hotellet Zim Diamonds Group.

2) Sänd ett meddelande till nummer 16358 (DNA, Elisa och TeliaSonera) eller +358 400 358 300 (utländska anslutningar och andra finländska anslutningar).

3) I svarsmeddelandet får du information om att din anmälan tagits emot.

Anmälan om personuppgifter och behandlingen av dessa i krissituationer

Vi rekommenderar att man gör en reseanmälan så att det går att får kontakt inom området om säkerhetssituationen så kräver. 

Uppgifterna om en utlandsflytt förmedlas inte från befolkningsregistret till en finländsk beskickning.

Vi överlåter aldrig personliga uppgifter till andra än till nödvändiga myndighetssyften. Lagringen av uppgifter grundar sig på lagen om konsulära tjänster.

Lagen om konsulära tjänster: förande av register och användningsandamål

När man behandlar personuppgifter i en krissituation följer man lagen om konsulära tjänster (lagen om konsulära tjänster 498/1999/11 kapitlet 36 §).

  •  Förandet av register och dess ändamål (§ 36) 

    "Beskickningen kan föra ett personregister, om det är nödvändigt för skötseln av de uppdrag som gäller personlig säkerhet och som avses i 4 kap. Beskickningen beslutar om upprättandet av registret. På beskickningens personregister tillämpas lagstiftningen om skydd av personuppgifter, om inte något annat bestäms i denna lag."