Reseinformation

Utrikesministeriet kan enligt prövning informera om sådana förhållanden i en region som har betydelse för resor dit eller därifrån eller för vistelsen där. Det publiceras resemeddelanden om ca 160 olika länder där Finland antingen har egen representation eller som utrikesministeriet på något annat sätt kan få tillförlitlig information om.

Stödinformation för resenärens eget beslutfattande

Finlands ambassader följer säkerhetssituationen i respektive region och sammanställer regelbundet resemeddelanden.

I resemeddelandena finns information om bl.a. det allmänna säkerhetsläget i landet, varningar om brottslighet och farliga områden samt information om säkerhetsproblem gällande trafik, naturförhållanden och resenärens hälsa.

Resemeddelandena kan innehålla allmänna formuleringar om hälsorisker eller till exempel om den lokala hälso- och sjukvårdens och apotekens utrustning.

Du får mer information om vaccin, smittsamma och andra sjukdomar på olika håll i världen, hur de kan förebyggas och vårdas och vad som rekommenderas vid Institutet för hälsa och välfärd.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

UM:s resemeddelanden är rekommendationer och de är avsedda att stödja resenärens egna beslut.

Resenären ansvarar alltid själv för sina beslut under resan.

Det är endast på mycket goda grunder som resemeddelandena i vissa fall avråder från att resa till ett land eller en region. Då baserar de sig på Finlands ambassads bedömning, men ofta också på de övriga EU-ländernas bedömning om den aktuella situationen.

En ändring av säkerhetsnivån i ett resemeddelande kan ha konsekvenser för resor som ordnas till området och på villkoren i reseförsäkringar. Kontakta en representant för transportföretaget eller researrangören om det sker förändringar i dina reseplaner.

Om du deltar i en paketresa(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) är det i främsta hand researrangören som hjälper dig. Att avboka en resa innebär i allmänhet extrakostnader för resenären, likaså senare gjorda ändringar i resan. Ytterligare information om frågor som gäller konsumentskydd får du av Konkurrens- och konsumentverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och av Konsumenteuropa i Finland.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

I slutet av resemeddelandet finns kontaktinformation till den finska ambassaden i landet.

För de länder som ministeriet inte har publicerat något resemeddelande är det bra att bekanta sig med resesäkerheten med hjälp av resemeddelanden för andra länder.

Hur kan jag läsa resemeddelanden?