Behandling av personuppgifter

Utrikesförvaltningen får personuppgifter i huvudsak från personerna själva (t.ex. reseanmälningar och ansökningar om visum). Vi får dessutom personuppgifter från olika myndigheter och våra samarbetspartner i enlighet med lagstiftning.

Inom utrikesförvaltningen behandlas personuppgifterna endast av de anställda som utifrån sin arbetsuppgift har rätt att använda uppgifterna och behandla ärendet i fråga. Personuppgifterna kan också behandlas av de samarbetspartner som producerar tjänster och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna bevaras i enlighet med utrikesförvaltningens informationsstyrningsplan eller under tjänstens livscykel eller tills du själv avslutar prenumerationen.

Varje personregister inom utrikesförvaltningen har en informationstext för den registrerade där du får ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna. Informationen innehåller uppgifter om bl.a. syftet med behandlingen av uppgifter, informationskällor, bevaringstider samt hur de uppgifter som förts in i registret lämnas ut. Dessa texter finns under Beskrivningar av personregister.