BEAM myöntää tukea innovaatioiden kehittämiseen

BEAM eli Business with Impact on Business in Finlandin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma. Sen tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita. Innovaatiot voivat olla uusia tuotteita, palveluja, liiketoimintamuotoja, teknologioita ja sosiaalisia innovaatioita.

Tavoitteena on samalla luoda uutta, kestävää liiketoimintaa niin Suomeen kuin kehittyvien ja kehitysmaiden markkinoille.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia. Ohjelma rahoittaa muun muassa suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen innovaatioiden kehittämistä ja pilotointia. Rahoitettavien innovaatioiden tulee edistää kehittyvien maiden hyvinvointia ja tuoda kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Tukikelpoisia maita ovat kaikki muut OECD/DAC:n kehitysapukelpoisiksi määrittelemät maat paitsi Kiina.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Se alkoi vuonna 2015. Rahoituksesta puolet tulee Tekesiltä ja ulkoministeriöltä ja puolet ohjelmaan osallistuvilta yksityisen sektorin toimijoilta.

Tarkempia tietoja ohjelmasta ja tuen hakemisesta löydät Business in Finlandin sivulta