BEAM beviljar stöd för innovationsutveckling

BEAM, dvs. Business with Impact, är Business in Finlands och utrikesministeriets gemensamma program. Syftet med det är att hjälpa finländska företag och andra aktörer satsa på innovationer som bidrar till att lösa utvecklingsutmaningarna i världen. Innovationerna kan bestå av nya produkter, tjänster, affärsformer, tekniska lösningar och sociala innovationer.

Syftet är att samtidigt skapa ny, hållbar affärsverksamhet på marknaden i Finland, i andra industriländer och i utvecklingsländerna.

Programmet har inga begränsningar beträffande branschen. Genom programmet finansieras bland annat finländska företags, icke-statliga organisationers och universitets utvecklande av och pilotförsök med innovationer. För att innovationerna ska få finansiering ska de främja välfärden i utvecklingsländerna samt finländska företags internationella affärsverksamhet. Till de länder som kan få stöd hör alla de länder som enligt OECD/DAC är berättigade till bistånd, utom Kina.

BEAM är ett femårigt program som omfattar cirka 50 miljoner euro. Programmet inleddes år 2015. Den ena hälften av finansieringen kommer från Tekes och utrikesministeriet och den andra hälften från de aktörer inom privata sektorn som deltar i programmet.

Närmare uppgifter om programmet och om ansökan om stöd finns på Business in Finland webbsidor.