Maailmanpankki: Opettajien täydennyskoulutuksen vanhempi asiantuntija, Washington D.C., Yhdysvallat (Ulkoministeriön rahoittama)

Maailmanpankki: Opettajien täydennyskoulutuksen vanhempi asiantuntija, Washington D.C., Yhdysvallat (Ulkoministeriön rahoittama)

Maailmanpankki hakee opetusalan vanhempaa asiantuntijaa Global Engagement and Knowledge -yksikköön alustavasti kahden vuoden sopimuksella 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Asiantuntija työskentelee Maailmanpankin päämajassa Washingtonissa, ja tehtävään sisältyy matkustamista kehitysmaihin. Ulkoministeriö rahoittaa asiantuntijan palkkaukseen liittyvät kustannukset kahden ensimmäisen vuoden osalta. Tehtävää on mahdollista tämän jälkeen jatkaa.

Maailmanpankki kuuluu rahoitusvolyymiltään ja tekniseltä kapasiteetiltaan opetusalan suurimpiin globaalitoimijoihin, ja sillä on myös maatasolla kattavaa operatiivista toimintaa. Maailmanpankki tukee kansallisten opetusjärjestelmien kehittämistä, ja se rahoittaa sekä matalan keskitulotason maita (IBRD) että köyhimpiä maita (IDA). Opetusalan aloitteita ja ohjelmia kehittää ja hallinnoi opetusosasto Education Global Practice(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Opetusosaston Global Engagement and Knowledge -yksikkö (GEAK) tukee Maailmanpankin opetusalan tiimejä eri puolilla maailmaa. Se kehittää maailmanlaajuisesti hyödynnettäviä opetusalan ratkaisuja ja työkaluja. Se myös tuottaa tietoa ja edesauttaa tiedonvaihtoa, jotka vahvistavat opetusjärjestelmiä avainkysymyksissä kuten opettajankoulutus, varhaiskasvatus, opetussuunnitelmien laadinta, inklusiivisuus, teknologian hyödyntäminen, oppimistulosten arviointi jne.

Suomi rahoittaa Maailmanpankin Foundational Learning Compact (FLC) -sateenvarjorahaston alaista Coach-ohjelmaa(Linkki toiselle verkkosivustolle), joka on käynnistynyt loppuvuodesta 2020 ja jonka on määrä jatkua vuoteen 2024. Ohjelmassa kehitetään opettajien täydennyskoulutusta, ja sen tavoitteena on vahvistaa opettajien ammatillista osaamista. Ohjelman puitteissa kehitetään tuntityöskentelyä tukevia työkaluja sekä menetelmiä tukea opettajia käytännön työssä esim. mentoroinnin avulla. Ohjelmaan kuuluu globaali komponentti sekä Mosambikissa toteutettava pilotti. 

Tehtävät

Vanhempi asiantuntija sijoittuu GEAK-yksikköön, missä hän johtaa opettajien ammatilliseen osaamiseen ja täydennyskoulutukseen liittyvää työtä yksikössä (etenkin Coach-ohjelma). Hän tekee tiivistä yhteistyötä Maailmanpankin muiden osastojen ja alueellisten tiimien kanssa, antaa teknistä tukea ohjelmien valmistelussa, toimeenpanossa ja arvioinnissa ja on keskeisessä roolissa alaan liittyvässä analyysityössä sekä uusien ratkaisujen ja työkalujen kehittämisessä. Asiantuntija myös kontribuoi tutkimustyöhön ja alan tapahtumiin sekä verkottuu kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa Maailmanpankin tehtävänkuvauksessa (Terms of Reference). 

Hakijalta odotamme

Hakijalla tulee olla muun muassa:

  • Ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorintutkinto kasvatustieteistä tai muulta soveltuvalta alalta
  • Vähintään kahdeksan (8) vuotta soveltuvaa työkokemusta opetusalan tutkimus-, politiikka- ja/tai operatiivisesta työstä, josta osa hankittu kehittyvissä maissa
  • Osaamista ja kokemusta etenkin opettajien täydennyskoulutusohjelmien laadinnasta, kehittämisestä, toimeenpanosta ja arvioinnista, josta osa hankittu kehittyvissä maissa
  • Erinomaiset kommunikaatio- ja esiintymistaidot
  • Erinomaiset yhteistyö- ja verkottumistaidot

Vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa tehtävänkuvauksessa.

Tehtävään valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävässä toivottava kielitaito

Täysin sujuva sekä suullinen että kirjallinen englannin kielen taito. Muu kielitaito, etenkin ranska, espanja ja/tai portugali, katsotaan eduksi.

Palkkaus ja työehdot

Palkkaus määräytyy henkilön kokemuksen mukaan Maailmanpankin palkkausjärjestelmän vaativuustason GG mukaisesti.
Tehtävässä noudatetaan yhden vuoden koeaikaa.
Kooste Maailmanpankin keskeisistä työehdoista ja -eduista liitteessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

  • Kehityspankkitiimin tiiminvetäjä Marko Berglund 1.7. saakka sekä 19.–23.7., marko.berglund(a)formin.fi, +358 295 350 258
  • Lähetystöneuvos Nora Klami 12.7. saakka sekä 19.–23.7., nora.klami(a)formin.fi, +358 295 350 587
  • Opetusalan neuvonantaja Paula Malan 5.–23.7., paula.malan(a)formin.fi, +358 295 350 424

Hakeminen

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla viimeistään perjantaina 23.7.2021 klo 16.15 osoitteeseen KEO-50@formin.fi. Sähköpostin otsikkokenttään tulee kirjoittaa: "Hakemus, Maailmanpankki, opetusalan asiantuntija". 

Sähköpostiin tulee liittää:

  • Täytetty Maailmanpankin DFSP-hakulomake (lomake alla liitteissä)
  • Englanninkielinen motivaatiokirje

Liitteet: