Rahoitusasiantuntija, yksityisen sektorin investointihankkeet, Aasian kehityspankki

Aasian kehityspankki (ADB) hakee rahoitusasiantuntijaa Private Sector Operations -osastolle kahden vuoden sopimuksella 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Asiantuntija työskentelee Aasian kehityspankin päämajassa Manilassa, ja tehtävään sisältyy matkustamista alueen maihin. Ulkoministeriö rahoittaa asiantuntijan palkkaukseen liittyvät kustannukset.

Aasian kehityspankki on kansainvälinen kehitysrahoituslaitos, jonka pääkonttori on Manilassa, Filippiineillä ja johon kuuluu 68 jäsentä, joista 49 on Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Aasian kehityspankin Private Sector Operations -osasto PSOD tarjoaa rahoitusta yksityisen sektorin yrityksille, projektisponsoreille ja rahoituslaitoksille kaikkialla kehittyvässä Aasiassa. Se katalysoi, strukturoi ja rahoittaa investointeja sekä yksityisiin yrityksiin että valtionyhtiöihin useilla eri toimialoilla. PSOD:n painopiste on kaupallisesti kannattavissa voittoa tuottavissa hankkeissa, jotka vastaavat samalla Aasian kehityspankin organisaationlaajuiseen tehtävään edistää ympäristön kannalta kestävää ja osallistavaa talouskasvua. 

Tehtävät

Rahoitusasiantuntija sijoittuu yhteen PSOD-osaston alaisista kolmesta yksiköstä riippuen valittavan henkilön taustasta ja pankin arviosta. Asiantuntija tukee yksityisen sektorin infrastruktuuri-investointiportfolion rakentamista (origination), due diligence –selvityksiä ja hankkeiden hyväksymisprosessia. Hän osallistuu myös maakohtaisten strategioiden kehittämiseen ja seuraa sijoitussalkun kehitysvaikutuksia ja riskienhallintaa. Asiantuntija ylläpitää ja kehittää myös suhteita kaupallisiin lainanantajiin ja muihin rahoituskumppaneihin alueella.

Hakijalta odotamme

Hakijalla tulee olla muun muassa:

  • Ylempi korkeakoulututkinto liiketalouden, rahoituksen tai muulta soveltuvalta alalta 
  • Vähintään kahdeksan (8) vuotta soveltuvaa työkokemusta yksityisen sektorin rahoituksesta, mukaan lukien kokemusta infrastruktuuri-investointien rahoitusprosesseista, luottoriskien analysoinnista, transaktioiden strukturoinnista ja muusta vastaavasta liikepankkitoiminnasta;
  • Osaamista ja kokemusta vähintään yhdellä seuraavista aloista: energia, ympäristö, vesi ja jätevesi, maa- ja metsätalous sekä digitalisaatio.
  • Erinomaiset kommunikaatio- ja esiintymistaidot 
  • Kansainvälinen työkokemus kehittyvissä maissa.

Tarkemmat tehtävät ja vaadittava kokemus on kuvattu yksityiskohtaisesti Aasian kehityspankin tehtävänkuvauksessa (Terms of Reference). 

Tehtävään valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävässä toivottava kielitaito

Täysin sujuva sekä suullinen että kirjallinen englannin kielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus ja työehdot

Palkkaus määräytyy henkilön kokemuksen mukaan Aasian kehityspankin palkkausjärjestelmän vaativuustason IS4 mukaisesti (tällä hetkellä välillä 127 000-172 000 USD tai 122 000-165 000 EUR).

Tehtävässä noudatetaan yhden vuoden koeaikaa.

Kooste Aasian kehityspankin keskeisistä työehdoista ja -eduista liitteen linkeissä.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Itäisen Aasian ja Oseanian yksikön tarkastaja Lotta Maijala 20.6.-1.7., lotta.maijala@formin.fi, +358 50 435 9965

Kehityspankkitiimin tiiminvetäjä Anu Hassinen 20.6.-8.7., ei 27.-28.6., anu.hassinen@formin.fi, +358 50 442 0536

Hakeminen

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla viimeistään perjantaina 29.7.2022 klo 16.15 osoitteeseen asa-10@formin.fi. Sähköpostiin tulee liittää:

  • Englanninkielinen motivaatiokirje
  • Englanninkielinen CV

Lisätiedot