Årsredovisning för det nordiska samarbetet 2012

Årsredovisning för det nordiska samarbetet 2012

Årsredovisning för det nordiska samarbetet 2012 (PDF, 836 kB)

Huvudtemat för Norges nordiska ordförandeskapsperiod 2012 var "välfärdsstaten ur ett nordiskt perspektiv". Utöver hälsa och välfärd var framträdande fokusområden frågor om arbetslivet, gränshinderarbete, grön tillväxt och kompetens samt byggstenarna för den nordiska identiteten.