Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2011

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2011

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2011 (PDF, 886 kB)

Finland var ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2011. Det ledande genomgående temat I ordförandeskapsprogrammet "Det gröna Norden – Klimatsmart aktör" var hanteringen av klimatförändringen. Övriga tydliga fokusområden var gränshinderarbetet, barns och ungdomars deltagande, språkfrågan samt satsning på kommunikation