Årsredovisning för det nordiska samarbetet 2010

Årsredovisning för det nordiska samarbetet 2010

Årsredovisning för det nordiska samarbetet 2010 (PDF, 1636 kB)

Globaliseringens utmaningar och möjligheter var det genomgående temat under det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2010. I det arbetet ingår det mest omfattande toppforskningsinitiativet som någonsin genomförts i de nordiska länderna inom främst klimat-, energi- och miljösektorn. I Nordiska ministerrådets arbetsgrupp fortsatte man det intensiva nordiska samarbetet med förberedelserna inför FN:s klimatkonferens i Cancún