Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2009

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2009

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2009 (PDF, 652,7 kB)

Tyngdpunkter som hänför sig till globaliseringen var som prioritet tydligt synbara i NMR:s arbete år 2009. Under redogörelseåret inleddes ett nordiskt toppforskningsprojekt i klimat-, energi- och miljöområdet som omfattar klimat- och miljöpolitik ur nordisk och global synvinkel, innovationer och systemlösningar inom energibranschen samt framtidens rena bränslen.