Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2008

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2008

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2008 (PDF, 250 kB)

I enlighet med det beslut som statsministrarna år 2007 fattade i Punkaharju koncentrerade sig Nordiska ministerrådet under redogörelseåret på att på rikta tyngdpunkterna i arbetet till främjandet av sådana ämnesområden som ansluter sig till globaliseringen.