Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2006

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2006

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2006 (PDF, 511 kB)

Under år 2006 fungerade Norge som ordförandeland för Nordiska ministerrådet (NMR) och fortsatte på många sätt det föregående de ordförandelandet Danmarks arbete och betonade vikten av att fortsätta detta.