Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2005

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2005

Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2005 (PDF, 1683 kB)

Danmark fungerade år 2005 som ordförandeland för Nordiska ministerrådet (NMR). Temat för ordförandeskapet var ”Norden i en ny tid – Kunskap, dynamik och samarbete.