Ambulerande ambassadör för Sydasien

Verksamhetsområde: Bhutan, Sri Lanka, Maldiverna, Pakistan

Finnish know-how: Energy-efficent building, Suurpelto day-care centre in Espoo. Picture: Jukka Rapo/Keksi/FIB
Harri Kämäräinen

Finlands representeras i Sydasien av en ambulerande, det vill säga kringresande, ambassadör som är baserad i Helsingfors. Ambassadören besöker länderna i sitt verksamhetsområde cirka fyra gånger om året. Den ambulerande ambassadören för Sydasien heter Harri Kämäräinen.

Ambassadörens uppgift är att upprätthålla och främja de politiska, kommersiella och kulturella relationerna mellan Finland och länderna i verksamhetsområdet. Ambassadören framför Finlands synpunkter till ländernas beslutsfattare och förmedlar information om länderna till Finland. Den ambulerande ambassadören arbetar också för att finländska företag ska få tillträde till marknaden i verksamhetsområdet.

Tjänster för finländare:

Tjänster för utlänningar:

Tjänster för företag

Ambulerande ambassadören för Sydasien

Verksamhetsområde

Bhutan, Maldiverna, Pakistan, Sri Lanka

Kundservice

Den ambulerande ambassadören erbjuder inte konsulära tjänster utan de sköts av Finlands ambassader i regionen.

Snabbval

  • +358 9 160 563 83

E-post

  • asa-11@formin.fi

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

Postadress

Ambulerande ambassadören för Sydasien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Harri Kämäräinen
Harri Kämäräinen
Ambulerande ambassadören för Sydasien
  • +358 295 350 217
Annikki Hakala
Attaché till ambulerande ambassadören
  • +358 295 350 545

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.