Materialbank för kampanjen Jämställdhetsalgoritmen

Kom med och utveckla jämställdhetsalgoritmen, vi har gjort det lätt för dig!

Välj det kampanjmaterial och den sociala mediekanal som passar dig bäst. Tagga personer och företag som du vill att ska delta i kampanjen. Genom att dela med dig av dina egna erfarenheter kan du aktivera andra och väcka diskussion om ett betydelsefullt ämne.

Det här innehållet kan laddas ner och användas fritt när du deltar i kampanjen Jämställdhetsalgoritmen, som organisation eller privatperson:

  • inlägg i sociala medier (Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter)
  • ramar för profilbild 
  • idéer till inlägg 
  • text för organisationens interna kommunikation 

Du kan redigera materialet och lägga in ditt företags logotyp, det finns versioner av materialet som går att ombryta. Plats för logotypen har märkts ut i filen. 

Roligt att du är med! Vi ses i sociala medier!