Delta i kampanjen

När du deltar i att utveckla jämställdhetsalgoritmen är du med och bygger upp en teknikbransch och ett samhälle som inte lämnar någon utanför.

Du kan delta till exempel genom att sprida kampanjmaterialet, delta aktivt i diskussioner, dela med dig av egna erfarenheter och praxis för jämställdhet, utmana dina samarbetspartner att delta – eller göra allt detta!

 

1. Diskutera internt och i sociala medier:

  • Fundera på hur jämställdhet och likabehandling syns i er organisations verksamhet och mål.

(Se frågorna till stöd för diskussionen nere på sidan.)

  • Vad tycker ni att man borde göra för att öka jämställdheten inom teknikbranschen?

2. Sprid era goda idéer:

3. Kom med i alliansen och utmana andra att delta:

  • Vill din organisation förbinda sig till Generation Equality och ansluta sig till Finlands allians?
  • Tala om ämnet och era planer med era partnerorganisationer och andra aktörer inom branschen – utmana och inspirera dem att delta.
  • Vi gör Finland till en föregångare för jämställdhet inom teknikbranschen och bygger en bättre framtid för oss alla!
  • Alla som deltar får en chans att berätta om sin verksamhet i publikationen Jämställdhetsalgoritmen: god praxis och diskutera ämnet tillsammans med andra.

Som ledare för alliansen Generation Equality önskar Finland företag, civilsamhällesorganisationer, internationella organisationer, stiftelser och alla aktörer inom teknikbranschen varmt välkomna att delta i kampanjen!

Du kan också ställa frågor per e-post: generationequality [at] formin.fi.

Frågor till stöd för diskussionen:

 - Är vårt arbetsplats lockande för alla experter inom branschen?

- Hur kan vi stödja kvinnors och flickors tillträde till teknikbranschen och hur ska vi få dem att stanna?

- Har alla lika möjligheter till karriärutveckling?

- Är de produkter och tjänster som vi producerar anpassade för så många som möjligt – hur kan kundkretsen utvidgas?

- Vem vet vi som skulle gynnas av större mångsidighet?

- Är det en mångsidig grupp experter med olika bakgrund som sysslar med innovation och utveckling?

- Kunde vi bättre stödja kvinnors och flickors deltagande?

- Har vi metoder att påverka diskussionskulturen på webben på ett positivt sätt?