Allas Teknik

09.12.2020

Jämställdhetsalgoritmen är utrikesministeriets kampanj för jämställdheten mellan könen inom teknikbranschen och med hjälp av teknik. Kampanjen är en del av det globala samarbetet inom Generation Equality. Idén är att uppmuntra diskussionen om jämställdhet inom teknikbranschen, att främja branschens öppenhet och dragningskraft och att sporra flickor och kvinnor att söka sig till tekniska ämnen och till teknikbranschen.

Vi välkomnar alla aktörer inom teknikbranschen att delta i utvecklandet av Jämställdhetsalgoritmen och att bygga upp en bransch och ett samhälle som inte lämnar någon utanför.

Jämställdhetsalgoritmen – vi skapar teknik utifrån våra värderingar.


Tillsammans löser vi fyra centrala problem – var en del av förändringen!

1. Det finns en klyfta mellan kvinnor och män i fråga om digitala färdigheter och tillgången till digital teknik.

Världens kvinnor och flickor har sämre tillgång till internet än män och pojkar. Bristen på digitala färdigheter skapar ojämlikhet.

2. Tekniken möter inte på ett jämlikt sätt kvinnors och flickors behov.

Investeringarna i lösningar som främjar jämställdheten är för små. Lösningarna för artificiell intelligens motsvarar inte i tillräcklig grad olika människogruppers behov.

3. För få flickor och kvinnor studerar och arbetar med teknik och innovation.

Teknikbranschens strukturer och arbetskultur stöder inte alltid jämställdhet och erbjuder inte alla lika möjligheter. Kvinnornas andel av de anställda i it-branschen är i genomsnitt under 35 procent i världen.

4. Våldet och diskrimineringen på nätet är könsspecifika.

Trakasserier och hatkampanjer på webben begränsar möjligheterna att agera och delta.