Exploring Common Solutions_banneri

Gemensamma arktiska lösningar gynnar även Finland

Finland leder arbetet i Arktiska rådet 2017–2019. Officiellt inleddes Finlands ordförandeskapsperiod den 11 maj, när USA:s utrikesminister Rex Tillerson överräckte ordförandeklubban till utrikesminister Timo Soini i Fairbanks i Alaska.

Ordförandeskapsperioden innebär mycket arbete för utrikesministeriets arktiska team. Under ordförandeskapet ordnas många möten för tjänstemän och sakkunniga samt arktiska konferenser och seminarier i Finland. Ordförandeskapsperioden avslutas med ett möte för de arktiska ländernas utrikesministrar i maj 2019.

Ordförandeskapet för Arktiska rådet övergick till Finland under det utrikesministermöte som hölls i Fairbanks, Alaska, i maj. Utrikesminister Timo Soini (till vänster) ledde den finska delegationen, i vilken även bl.a. riksdagsledamot Katri Kulmuni (i mitten) och ambassadör Aleksi Härkönen (till höger) ingick. Foto: Arctic Council secretariat/Linnea Nordström
Ordförandeskapet för Arktiska rådet övergick till Finland under det utrikesministermöte som hölls i Fairbanks, Alaska, i maj. Utrikesminister Timo Soini (till vänster) ledde den finska delegationen, i vilken även bl.a. riksdagsledamot Katri Kulmuni (i mitten) och ambassadör Aleksi Härkönen (till höger) ingick. Foto: Arctic Council secretariat/Linnea Nordström

Finlands arktiska ambassadör Aleksi Härkönen är ordförande för Arktiska rådets tjänstemannakommitté. Nedan berättar han om sitt arbete och om Finlands mål under ordförandeskapsperioden.

Vad gör den arktiska ambassadören?

Aleksi Härkönen är Finlands arktiska ambassadör. Foto: Teemu Kuusimurto
Aleksi Härkönen är Finlands arktiska ambassadör. Foto: Teemu Kuusimurto

Den arktiska ambassadören leder utrikesministeriets arktiska team som består av åtta personer. Teamet har förberett programmet för ordförandeskapsperioden i samarbete med statsförvaltningen och deltagit i ett stort antal arktiska möten och seminarier.

Vi har också rådgjort med rådets medlemsländer och ursprungsfolkens organisationer om prioriteringarna under Finlands ordförandeskapsperiod.

Arbetet har varit intressant och utmanande.

Hur påverkar Finland de arktiska frågorna?

Liksom de övriga länderna utgår Finland från sina egna intressen, och vi lyfter fram de frågor som är viktiga för oss. Ju större samförstånd det råder mellan de arktiska länderna om målen och verksamhetssätten, desto bättre är det för Finland. Genom att försöka hitta gemensamma lösningar främjar vi bäst även våra egna intressen.

Vi påverkar också de arktiska frågorna i globala sammanhang, t.ex. via klimatarbetet.

Vilka är Finlands viktigaste mål under tiden som ordförande för Arktiska rådet?

Den arktiska regionen förändras, och vi måste förbereda oss på dessa förändringar. Klimatförändringen måste bekämpas samtidigt som vi måste vara beredda på de konsekvenser som den kommer att få. Vi måste hitta nya effektiva sätt att skydda den arktiska miljön, arbeta för att den arktiska regionen ska omfattas av moderna kommunikationsförbindelser, effektivisera det meteorologiska samarbetet och se till att alla barn i den arktiska regionen får god grundundervisning så att de kan bemöta förändringstrycket.

För UM:s del är målet att de uppgifter som ordförandeskapet medför sköts på ett framgångsrikt och effektivt sätt, så att det får positiva konsekvenser även för Finlands internationella ställning. Jag tror att det här kommer att lyckas med hjälp av vårt arktiska team och med stöd av ministeriets ledning.

Berätta om ditt mest oförglömliga arktiska minne?

Minnen uppstår hela tiden. Särskilt oförglömliga är mötena med samerna och andra nordfinnar. Jag har blivit medveten om Finlands arktiska aspekt på ett helt nytt sätt.