Statssekreterare Jukka Salovaaras anförande vid ambassadörsmötet 2022

"Utrikesministeriets viktiga roll och funktionsförmåga framhävs speciellt mycket i en sådan här exceptionell tid och i brytningspunkter. I denna tid behöver man inte tvivla på diplomatins centrala roll, då många grundläggande faktorer i den internationella politiken är i kraftig rörelse."

Ärade ministrar, bästa beskickningschefer och deltagare i ambassadörsmötet,

Jag hälsar er varmt välkomna till ambassadörsmötet. Förhoppningsvis har ni alla fått den vila ni förtjänat under sommaren.

Det är länge sedan vi samlades till ett möte på plats. Det är värdefullt att vi har möjlighet att träffa varandra och föra diskussioner ansikte mot ansikte. Vi har klarat Covid-pandemin bra, men ingenting ersätter närvaro och nära växelverkan.

Detta är första gången som jag deltar i det här mötet i egenskap av kanslichef. Jag vill tacka alla varmt för välkomsthälsningen till statssekreterarens uppgifter. Samtidigt vill jag tacka min företrädare Matti Anttonen för ett betydelsefullt arbete. Utifrån min drygt tre månader långa erfarenhet kan jag säga att fyra år är en lång tid i denna uppgift.

Bästa kolleger,

Vi lever i en exceptionell brytningstid. Rysslands invasion av Ukraina har förändrat vår säkerhetsmiljö fundamentalt. Kriget har även skapat oreda i den globala ekonomin. Samtidigt sker stora förändringar i det internationella systemet: konflikterna mellan stormakterna har tillspetsats, det har blivit svårare att ingå internationella avtal, utvecklingsskillnaderna ökar och den hållbara utvecklingen har drabbats av ett bakslag. Klimatförändringens effekter är allt våldsammare.

Som ny kanslichef har jag åkt runt och träffat kolleger och samarbetspartner. Läget ser uppmuntrande ut. Utrikesministeriet anses vara en bra partner och vi får mycket tack för hur vi har klarat av och reagerat på också överraskande situationer. Jag vill tacka er alla och ministeriets personal i vidare bemärkelse för det utomordentliga arbetet i den här exceptionella situationen. Vi har presterat bra och varit flinka. Utrikesministeriet är i allra högsta grad en beredskapsorganisation, som finns till för det oväntade.

Finland har också fått aldrig tidigare skådad internationell synlighet. I fjol, under perioden januari-maj, syntes Finland över 300 000 gånger i internationella medier. Detta är ett femfaldigt större antal än året innan och troligtvis det största antalet genom tiderna. Ni har bidragit till att skapa denna Finlandsbild. Ett stort intresse har riktats mot Finland och vi har svarat aktivt på detta intresse.

Finland drog en snabb och nödvändig slutsats av Rysslands invasion av Ukraina och vi ansökte om medlemskap i Nordatlantiska försvarsalliansen Nato tillsammans med Sverige. Framstegen i processen har varit goda. Framför oss ligger att forma Finlands plats och linje som medlemsland i Nato.

Inte ett enda av Natos medlemsländer är en ny bekantskap för oss, men visst är medlemskapet i en försvarsallians en anmärkningsvärd kvalitativ förändring. Vi förbinder oss till de övriga Natoländernas säkerhet. Utgångsläget är starkt. Vi samarbetar redan med Turkiet, vår framtida allierade, för att svara på deras bekymmer beträffande säkerheten. 

Kontakten till Sverige är till och med intensivare än tidigare i och med vår gemensamma väg in i Nato. Europeiska unionen förblir självfallet den viktigaste referensramen för Finlands yttre förbindelser, men den kompletteras naturligtvis av Natomedlemskapet.

Finland har alltid agerat raskt i brytningspunkterna i vår historia. Från oktoberrevolutionen till Finlands självständighet i december. Från Sovjetunionens kollaps i december till Finlands beslut om att ansöka om EU-medlemskap i februari. Från Rysslands invasion av Ukraina i februari till Finlands Nato-beslut i maj. Jag förstår inte varför vi finländare ibland har rykte om oss att vara långsamma.

Utrikesministeriets viktiga roll och funktionsförmåga framhävs speciellt mycket i en sådan här exceptionell tid och i brytningspunkter. I denna tid behöver man inte tvivla på diplomatins centrala roll, då många grundläggande faktorer i den internationella politiken är i kraftig rörelse. 

Som utrikesministerium är vår viktiga uppgift att se till finländarnas säkerhet med hjälp av utrikes- och säkerhetspolitiska metoder. Vi har en viktig uppgift i att stödja Finlands ekonomi genom att främja exporten. Vi har en viktig uppgift i att främja hållbar utveckling och i klimatdiplomatin.

Ett särskilt viktigt verktyg i främjandet av Finlands intressen är vårt beskickningsnätverk. Som chefer för våra beskickningar bär ni ett särskilt ansvar för dess resultat. Betydelsen av detta utlandsnätverk har blivit mycket synligt då vi har skött Covid-pandemin, kriget i Ukraina och anslutningen till Nato.

Vårt beskickningsnätverk har vuxit under den här regeringsperioden och vi kan vara nöjda över att dessa öppningar har varit möjliga. Nu är det viktigt att stärka nätverket och se till att vi kan dra all möjlig nytta av det.    

Ärade kolleger,

Jag önskar er ett gott möte och många bra diskussioner under den här veckan. Vi har ett mångsidigt urval framför oss.

* * *

Såsom brukligt kommer vi ihåg de ambassadörer som lämnade oss under förra året: Håkan Branders, Keijo Korhonen, Lauri Korpinen, Tauno Kääriä och Erik Ulfstedt. Vi hedrar minnet av kollegerna med en tyst minut.