Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse har överlämnats till riksdagen

Statsrådet har godkänt förslaget till en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. Redogörelsen innehåller en bedömning av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld och fastställer målen och prioriteringarna för Finlands verksamhet under de närmaste åren.

Utrikesminister Elina Valtonen har lett beredningen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Den nya erans utrikes- och säkerhetspolitik innebär att Finland befinner sig nu som ett militärt allierat land i en omvärld som är allt mer utmanande.

”Natomedlemskapet innebär en ny era för Finland. Finland betraktar sin säkerhet som en del av det kollektiva försvaret, bär sitt ansvar för hela alliansens säkerhet och arbetar vid sidan av sina allierade för våra gemensamma värderingar”, säger utrikesminister Elina Valtonen.

Statsrådet fastställer i redogörelsen att de viktigaste målen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att trygga Finlands självständighet och territoriella integritet, att förhindra att Finland hamnar i en militär konflikt och att garantera finländarnas säkerhet och välfärd. Finlands utrikes- och säkerhetspolitik baserar sig på värdebaserad realism. Finland håller fast vid värderingar som är viktiga och centrala för oss, såsom demokrati, rättsstatsprincipen, folkrätten, mänskliga rättigheter, jämställdhet och likvärdighet.

Utrikesministeriet har arbetat fram redogörelsen i samarbete med republikens presidents kansli, statsrådets kansli och ministerierna. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott har fastställt de politiska riktlinjerna för arbetet. Riksdagen har deltagit i beredningen via en parlamentarisk uppföljningsgrupp som tillsatts av statsrådet.

Mer information

  • Outi Holopainen, understatssekreterare (utrikes- och säkerhetspolitik), tfn 0295 350 841
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.