Gemensamt uttalande om inträde i INSTEX från Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige

Gemensamt uttalande om inträde i INSTEX från Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige

Finland har den 29 november 2019, tillsammans med Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge och Sverige, meddelat om sin avsikt att ansluta sig till Instex, EU:s betalningsverktyg för handel med Iran.