Nu kan du påverka beredningen av statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna

Beredningen av statsrådets nya redogörelse om de mänskliga rättigheterna har inletts och nu vill utrikesministeriet ha utlåtanden om frågor som bör beaktas vid beredningen. Lämna ditt utlåtande och ge dina synpunkter före den 30 juni 2020 på webbplatsen utlåtande.fi. Ministeriet uppmuntrar också enskilda medborgare att ta ställning och ge sina synpunkter.

Redogörelsen är en riktlinje för statsrådets strategiska verksamhet och fastställer på vilka sätt regeringen ska påverka utvecklingen av de mänskliga rättigheterna under 2020-talet. Den föregående redogörelsen är från 2014.

En fenomenbaserad approach

 I beredningen av redogörelsen har vi valt en fenomenbaserad approach så att vi inte delar upp frågorna i internationella, nationella eller EU-frågor. Avsikten är att de förändringar som skett i omvärlden samt Finlands riktlinjer för de grundläggande och mänskliga rättigheterna ska behandlas enligt följande fyra temaområden:

  1. regelbaserat internationellt samarbete och rättsstatsutveckling
  2. hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna
  3. digitalisering, information och de mänskliga rättigheterna
  4. likabehandling. 

Genom dessa teman är det möjligt att beskriva de viktigaste förändringarna och utvecklingsbehoven i verksamheten för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Utifrån denna indelning ställer redogörelsen upp mål för Finlands internationella politik för de mänskliga rättigheterna och för regeringens verksamhet i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Ministeriet ber att de som ger utlåtanden tar ställning till redogörelsens preliminära temaområden och lägger fram konkreta utvecklingsförslag med motiveringar kring dessa teman.

Lämna in ditt utlåtande på webbplatsen utlatande.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ytterligare information:

Rauno Merisaari
ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati
utrikesministeriet, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter
rauno.merisaari@formin.fi
tfn +358 295 350 974

Janette Sorsimo
projektassistent
utrikesministeriet, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter
janette.sorsimo@formin.fi 
tfn +358 295 350 586

Valpuri Tarkka
planerare
justitieministeriet, avdelningen för demokrati och offentlig rätt
valpuri.tarkka@om.fi
tfn +358 295 15 0120