angle-left Ny Helsingforsbaserad ambassadör i Sydasien och sidoackreditering i Laos

Ny Helsingforsbaserad ambassadör i Sydasien och sidoackreditering i Laos

Den 12 januari förordnade republikens president utrikesrådet Harri Kämäräinen till ambulerande Helsingforsbaserad ambassadör i de sydasiatiska staterna Bhutan, Maldiverna, Pakistan och Sri Lanka. Kämäräinen tillträder tjänsten den 1 februari 2018.

Harri Kämäräinen kuv Petri Krook

Han är för närvarande ledande sakkunnig vid enheten för södra Asien. Kämäräinen var Finlands ambassadör i Teheran 2012–2017.

Kämäräinen har också tjänstgjort vid ambassaderna i Warszawa och Riga samt vid Finlands OSSE-representation i Wien och Nato-representation i Bryssel.

Vid ministeriet har Kämäräinen arbetat som chef för enheten för Östeuropa och Centralasien och vid den handelspolitiska avdelningen.

Kämäräinen har också internationell erfarenhet av arbete vid sekretariatet för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och som rådgivare till EU:s särskilda sändebud i Sydkaukasien.

Kämäräinen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1987.

Republikens president befullmäktigade också Finlands ambassadör i Vietnam, Kari Kahiluoto, att representera Finland även i Laos.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413