EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska förbindelserna och EU:s strategiska oberoende

EU:s utrikesministrar diskuterar de transatlantiska förbindelserna och EU:s strategiska oberoende

EU:s utrikesråd sammanträder i Bryssel måndagen den 7 december. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Mötets huvudteman är de transatlantiska förbindelserna och EU:s strategiska oberoende.

”EU välkomnar Förenta staternas kommande regerings engagemang för våra gemensamma värderingar och det regelbaserade internationella systemet. Systemet är en förutsättning för att EU:s oberoende ska kunna stärkas”, säger utrikesminister Haavisto.

Under mötet diskuterar utrikesministrarna EU:s gemensamma budskap till Förenta staternas nya regering och möjligheterna att stärka de transatlantiska banden. 

”För Finland är det viktigt att Förenta staternas engagemang för Europas säkerhet fortsätter. EU och Förenta staterna bör arbeta tillsammans för att stärka det internationella regelbaserade systemet och samarbeta bättre kring globala frågor”, säger utrikesminister Haavisto.

Utrikesministrarna diskuterar också utvecklandet av EU:s strategiska oberoende inom utrikespolitiken. Det är utrikesministrarnas första diskussion om detta ämne. Finland anser att EU:s strategiska oberoende ska innebära ett starkare ansvarstagande och ett mer målmedvetet främjande av EU:s värderingar och intressen i de yttre förbindelserna, inte isolering eller avveckling av partnerskap.

Under mötet behandlas därtill mer kortfattat andra aktuella frågor, bland annat läget i Georgien, Venezuela, Hong Kong samt Turkiet och östra Medelhavet. 

Ytterligare information:

Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.