angle-left Utrikesminister Soini: Kvinnor spelar en central roll i byggandet av hållbar fred

Utrikesminister Soini: Kvinnor spelar en central roll i byggandet av hållbar fred

Finlands nationella handlingsprogram ”Kvinnor, fred och säkerhet” för 2018–2021 lanseras fredagen den 13 april. Handlingsprogrammet är baserat på resolutioner av FN:s säkerhetsråd.

Tillställningen inleds av utrikesminister Timo Soini som i sitt anförande framhåller målen i Finlands tredje handlingsprogram kring att stärka kvinnors roll och inflytande i konfliktförebyggande och fredsbyggande. Fredsprocesser och krishantering är centrala element i programmet.

”Finland är starkt engagerat i 1325-agendan. Fredsmedling är en av mina prioriteter som utrikesminister. Hållbar fred kan endast byggas upp om alla parter i samhället involveras i en dialog. Flera studier har visat att kvinnor spelar en avgörande roll i detta sammanhang”, konstaterar utrikesminister Soini.

Genomförandet av det nationella handlingsprogrammet är ett omfattande samarbete mellan flera sektorer och förvaltningsområden. Civilsamhället, både i Finland och i krisområden, har en viktig roll i att genomföra och övervaka handlingsprogrammet. Finland har eftersträvat ett realistiskt och konkret program med fokus på att underlätta verksamheten.

Tillställningens andra huvudtalare är generaldirektören för UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. Under sitt besök i Finland har Mlambo-Ngcuka också ett enskilt möte med utrikesminister Soini.

Under lanseringstillställningen för handlingsprogrammet ”Kvinnor, fred och säkerhet” talar även president Tarja Halonen och utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling Jutta Urpilainen. Minister Elisabeth Rehn är moderator. Det nya handlingsprogrammet delas ut och publiceras även på utrikesministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets webbplatser den 13 april 2018.

Tillställningen kan följas i direktsändning på adressen https://formin.videosync.fi/launch-of-finlands-national-action-plan-on-women

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Ann-Sofie Stude, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn 0295 350 639

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi