Utrikesminister Haavisto deltar i videomöte för EU:s utrikesministrar – Mellanöstern och Nordafrika på agendan

Utrikesminister Haavisto deltar i videomöte för EU:s utrikesministrar – Mellanöstern och Nordafrika på agendan

EU:s utrikesministrar samlas till ett informellt videomöte fredagen den 15 maj. Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudtema för mötet är Mellanöstern och Nordafrika samt fredsprocessen i Mellanöstern.

Utrikesministrarna ska diskutera coronapandemins följder i Mellanöstern och Nordafrika. Finland framhåller vikten av att EU visar stark solidaritet och vilja att samarbeta med länderna för att stärka den politiska, sociala och ekonomiska stabiliteten. Samtidigt bör man fästa uppmärksamhet vid hur restriktionerna och den ökade kontrollen påverkar läget för de mänskliga rättigheterna och demokratiutvecklingen. Restriktionernas inverkan på folkhälsan, ekonomin, säkerheten och det sociala skyddet försämrar i synnerhet kvinnors och flickors ställning och rättigheter.

Utrikesministrarna fortsätter diskussionen om fredsprocessen i Mellanöstern. Finland anser att EU bör försvara rättsstatsprincipen och det regelbaserade internationella systemet i all sin politik, också i fredsprocessen. Samarbetet med länderna i regionen är av största vikt.

Ytterligare information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.