Utrikesminister Haavisto deltar i OSSE:s ministerrådsmöte

Utrikesminister Haavisto deltar i OSSE:s ministerrådsmöte

På torsdagen och fredagen den 3–4 december 2020 deltar utrikesminister Pekka Haavisto i OSSE:s ministerrådsmöte (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). OSSE-ländernas ministrar deltar i diskussionen på distans under ledning av ordförandelandet Albanien. Vid mötet ska ministrarna godkänna utnämningar till de högsta posterna inom organisationen och fastställa ordförandeländerna för 2023 och 2024.

På agendan står även diskussion om aktuella konflikter inom OSSE:s område, i synnerhet konflikten i Nagorno-Karabach, det politiska läget och de mänskliga rättigheterna i Belarus samt konflikten i Ukraina. Finland framhåller vikten av att genomföra OSSE:s åtaganden och av att utnyttja de instrument som OSSE har för att lösa konflikterna. 

OSSE är ett viktigt forum med tanke på Europas säkerhet. Den så kallade Helsingforsslutakten, som ligger till grund för OSSE:s verksamhet, undertecknades i Helsingfors för 45 år sedan.

Ytterligare information:

Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725

Sari Rautio, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.