Utrikesminister Haavisto deltar i utrikesrådets möte

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet måndagen den 18 oktober i Luxemburg. Mötets huvudteman är EU:s östliga partnerskap, Etiopien, Persiska viken och Nicaragua. Under mötet diskuteras också Afghanistan, klimatdiplomati, Tunisien och västra Balkan.

Utrikesrådet diskuterar toppmötet för det östliga partnerskapet som ska hållas i december. Under toppmötet ska de kommande årens prioriteringar för partnerskapet godkännas. Finland anser att det är viktigt att toppmötet lyckas och understryker att man i arbetsprogrammet utöver det omfattande ekonomi- och investeringsprogrammet också bör betona rättsstatsutvecklingen, kampen mot korruption, god förvaltning, de grundläggande fri- och rättigheterna och den gemensamma värdegrunden samt villkorligheten i anslutning till dessa. 

Under mötet diskuteras det aktuella läget i Etiopien. Utrikesrådet ska utreda hur EU kan stödja eldupphöret och dialogen mellan parterna i krisen. 

Utrikesrådet ska också diskutera läget kring Persiska viken. Det ligger i Finlands intresse att stärka den regionala stabiliteten och dialogen kring Persiska viken. 

Presidentvalet i Nicaragua i november väcker en viss oro, och utrikesministrarna ska diskutera EU:s förhållningssätt till den kommande regeringen och olika metoder för att stödja den demokratiska oppositionen. 

Under mötet ska utrikesministrarna godkänna slutsatser om Bosnien-Hercegovina och EU:s pågående insats Althea. 

Ytterligare information:
Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780