Civilsamhällesorganisationer beviljas stöd för kommunikation och utbildning om global utveckling

Utrikesministeriet har beviljat 2,2 miljoner euro till finländska civilsamhällesorganisationer för att stödja kommunikations- och utbildningsverksamheten 2023–2024. Målet är att öka finländarnas kunskap om globala utvecklingsproblem och om det internationella samarbete som utförs för att lösa dem.

Stödet bidrar till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. De projekt som den här gången får stöd gäller kommunikation, global fostran och företagsansvar och genomförs av 19 finländska organisationer. Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

”Organisationernas kommunikationsarbete och utbildning om global utveckling förbättrar finländarnas möjligheter att ta till sig kunskap och färdigheter på många områden för hållbar utveckling. Att ha färdigheter att förstå dessa frågor som också kan vara komplicerade hjälper oss alla att tillsammans lösa våra gemensamma problem”, betonar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Projekten handlar bland annat om minskad ojämlikhet och klimatförändringarnas konsekvenser. De fokuserar också på jämställdhet, fredliga och fungerande samhällen och företagsansvar i enlighet med Finlands utvecklingspolitiska mål och principer. Projekten genomförs bland annat i läroinstitut och högskolor och i samarbete med företag. Projekten förmedlar information via många olika kanaler på olika håll i Finland. 

Antalet ansökningar var 29 och det sökta beloppet sammanlagt 3,5 miljoner euro. Ansökan om statsunderstöd ordnas vartannat år.

Förteckning över organisationer som får stöd 2023–2024 (på finska)

 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry, 107 004 €
 • Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry, 97 068 €
 • Helinä Rautavaaran museo, 130 173 €
 • Interpedia ry, 103 482 €
 • Nuorten Akatemia ry, 108 450 €
 • Suomen Kansanopistoyhdistys ry, 105 901 €
 • Suomen Rauhanliitto, 201 586 €
 • Suomen Somalia-verkosto ry, 70 929 €
 • Caritas Finlandiae-Suomen Caritas ry, 79 075 €
 • Inter-Cultur ry, 51 200 €
 • Maailma.net, 120 735 €
 • Finnwatch ry, 160 000 €
 • Eettisen kaupan puolesta ry, 165 000 €
 • Turvapaikanhakijoiden tuki ry, 120 000 €
 • Liikunnan kehitysyhteistyö Liike ry, 158 000 €
 • SaferGlobe Finland ry, 100 000 €
 • Lasten ja nuorten säätiö sr, 90 000 €
 • UN Global Compact Network Finland ry, 120 000 €
 • Rauhankasvatusinstituutti ry, 120 000 €

Ytterligare information

 • Eevamari Laaksonen, enhetschef, enhet för det civila samhället
 • tfn +358 295 351 383, eevamari.laaksonen@formin.fi