Ny ambassadör till Ukraina och sidoackrediteringar till Slovenien, Luxemburg, Kuwait och Jemen

Vid föredragningen fredagen den 26 augusti förordnade republikens president en ny ambassadör till Ukraina och flera sidoackrediteringar.

Ambassaden i Kiev, Ukraina

Republikens president utnämnde utrikesrådet Jaakko Lehtovirta till chef för Finlands ambassad i Kiev från och med den 1 september 2022. Lehtovirta är nu utrikesministeriets huvudlärare vid  försvarskurserna. Tidigare har han arbetat bland annat vid ambassaderna i Tokyo och Moskva och som chef för ministeriets Rysslandsenhet. Lehtovirta som har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2001 är filosofie doktor. 

 

Sidoakkrediteringar

Republikens president sidoackrediterade ambassadör Pertti Anttinen, förordnad till chef för ambassaden i Budapest från den 1 september 2022, till Slovenien, ambassadör Jouko Leinonen, förordnad till chef för ambassaden i Bryssel från den 1 september 2022, till Luxemburg, chefen för ambassaden i Doha, ambassadör Pekka Voutilainen till Kuwait och chefen för ambassaden i Riad, ambassadör Anu-Eerika Viljanen till Jemen.  
Republikens president befullmäktigade också ambassadör Ilkka-Pekka Similä att representera Finland i Förenta Nationernas organisation för förbud mot kemiska vapen. 
 

Ytterligare information:

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi