Finland bekräftar sitt stöd för Georgiens regionala integritet och självbestämmanderätt på årsdagen av konflikten i Georgien

Finland bekräftar sitt stöd för Georgiens regionala integritet och självbestämmanderätt på årsdagen av konflikten i Georgien

”Finland stöder Georgiens territoriella integritet och självbestämmanderätt. Separatistområdena i Abchazien och Sydossetien hör enligt internationell rätt till Georgien. Internationella relationer ska grunda sig på regelbaserat samarbete samt målen och principerna i FN-stadgan. Det är viktigt att man söker en fredlig lösning på konflikten i Georgien”, säger utrikesminister Timo Soini.

Finland fortsätter att stödja till strävandena att lösa konflikten genom de internationella diskussionerna i Genève och EU:s övervakningsuppdrag. Finland har bidragit med observatörer till operationen ända sedan den inrättades. Konflikten är inte över. Enligt Finland är det viktigt att det avtal om eldupphör som förhandlades i augusti 2008 respekteras. Rysslands väpnade styrkor bör dra sig tillbaka från Abchazien och Sydossetien i enlighet med internationella överenskommelser.

Finland förbinder sig till EU:s gemensamma uttalande, som framfördes av den höga representanten Federica Mogherini den 7 augusti 2018.

Ytterligare information: Päivi Peltokoski, chef för enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn + 358 50 5995237