Finland stärker utvecklingsländernas beskattningsförmåga särskilt i Afrika

Finland stärker utvecklingsländernas beskattningsförmåga särskilt i Afrika

Finlands nya handlingsplan Beskattning och utveckling syftar till att stärka utvecklingsländernas beskattningsförmåga, att säkerställa att företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete bär sitt skatteansvar och att utvecklingsländernas röst hörs vid internationella förhandlingsbord.

Beskattningssystemen i utvecklingsländer är ofta svaga. Den största delen av arbetskraften och företagen lever i en inofficiell ekonomi utanför alla skatteregister. Därtill hotar aggressiv skatteplanering i multinationella företag i synnerhet utvecklingsländers möjligheter att få skatteinkomster.

”Utvecklingsländerna förlorar varje år mer skatteintäkter än de får utvecklingsbistånd på grund av olagliga penningflöden och aggressiv skatteplanering. Afrikanska länder har vidtagit åtgärder för att stoppa dessa strömmar, och Finland vill stödja dem i detta arbete”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finland fördubblar sin satsning på att utveckla utvecklingsländernas resurser för skatteuppbörd före 2022 och riktar sitt stöd särskilt till Afrika. Vi satsar på beskattningen för att de fattiga länderna i framtiden själva ska kunna finansiera en större del av sina utvecklingsbehov.

Finlands nya handlingsplan Beskattning och utveckling (2020–2023) har tre huvudpelare.

  1. Att stärka utvecklingsländernas beskattningsförmåga.
  2. Att säkerställa skatteansvarighet och öppenhet i företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete.
  3. Att stärka utvecklingsländernas ställning i den globala skattepolitiken

Finland utvidgar sitt samarbete med de afrikanska skatteförvaltningarnas takorganisation ATAF (African Tax Administration Forum). Skatteförvaltningen i Finland fortsätter sitt samarbete med Tanzania och utvidgar sitt samarbete också till andra afrikanska länder. Av företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete krävs transparent landspecifik rapportering av bokslut och skatteuppgifter.

Finland finansierar också samarbetet mellan afrikanska civilsamhällesorganisationer för att främja en rättvis beskattning. Målet är att sammanföra regeringar, forskare och medborgaraktörer för att stärka beskattningskulturen i Afrika och försvara de afrikanska ländernas gemensamma ståndpunkter i frågor som gäller den globala skattepolitiken.

Mer information:
Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, +358 50 524 6559
Kuutti Koski, kommunikationsplanerare +358 295 350 206
Max von Bonsdorff, chef för den enhet som ansvarar för handlingsplanen Beskattning och utveckling, +358 50 344 1014
Timo Voipio, samordnare för handlingsplanen Beskattning och utveckling, +358 40 778 2954

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.