Finland stärker handelsförbindelserna på den allt viktigare marknaden i Förenta staterna

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari gör en exportfrämjande Team Finland-resa till delstaten Texas samt besöker Washington den 12–16 december.

I besöket ingår möten med företrädare för Förenta staternas administration samt kongressen, Texas guvernör samt företrädare för näringslivet. Under resan undertecknas ett samarbetsdokument mellan Finland och delstaten Texas.

Förenta staterna är en av Finlands viktigaste handelspartner. När man utöver exporten och importen också beaktar investeringar och innovationssamarbete är Förenta staterna det enskilda land som har störst ekonomisk betydelse för Finland. Texas har närmare 30 miljoner invånare och är en av Förenta staternas snabbast växande ekonomier. Delstaten är känd för energiproduktion och för de växande teknologikoncentrationerna.

”Texas erbjuder många möjligheter för finländska företag samt för vetenskaps- och forskningssamfundet. Avsikten med resan är att främja handel och investeringar, öka samarbetet inom de högteknologiska branscherna samt stödja nätverksbyggande bland forskningsenheterna. Förutom att stärka relationen mellan Finland och Förenta staterna på delstatsnivå är vårt mål även att främja de handelsindustriella relationerna med delstaten Texas”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Utöver de goda relationerna på delstatsnivå har Finland under de senaste åren byggt upp flera partnerskap på delstatsnivå. Under resan undertecknar minister Skinnari och Texas guvernör Greg Abbot ett samarbetsdokument vars mål är att öppna nya dörrar för finländska företag och aktörer i Texas.

De finländska företag och forskningsorganisationer som deltar i resan för att främja exporten har ett brett kunnande och lösningar särskilt inom digitalisering och grön ekonomi samt inom artificiell intelligens och kapacitet för högpresterande databehandling. I den företagsdelegation som Business Finland samlat ingår Cargotec, CSC-IT Center for Science Ltd., EVA Global, Haltian Oy, Konecranes, Nokia, Smart City Innovation Cluster, Unikie Inc., University of Helsinki: Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI), VTT och Wärtsilä Corporation.

Minister Skinnaris besök i Washington erbjuder en möjlighet att föra diskussioner med Förenta staternas administration om Europeiska unionens och Förenta staternas handelsförbindelser, globala handelsfrågor samt konsekvenserna av Rysslands anfallskrig och stödet till Ukraina. I Washington är avsikten att främja den bilaterala handeln mellan Finland och Förenta staterna samt samarbetet inom teknologisektorn och i tryggandet av produktionskedjorna. I Washington minister Skinnari träffar Förenta staternas handelsrepresentant Katherine Tai.

I Washington träffar minister Skinnari dessutom företrädare för utvecklingsbanksektorn och andra finansiärer. Under mötena diskuteras finansieringsläget för hållbar utveckling och byggandet av nya former av tematiska koalitioner, försörjningsberedskap och värdekedjor samt stödet till Ukraina.

Mer information

  • Reetta Härönoja, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 740 0295 350 740
  • Emmi Mäkelä, ministerns specialmedarbetare, tfn 050473 6694
  • Annina Aalto, ansvarig tjänsteman, enheten för Nordamerika, 0295 350 277
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen förnamn.efternamn@formin.fi