Finland stöder civilsamhällesorganisationers humanitära insatser under coronapandemin

Finland stöder civilsamhällesorganisationers humanitära insatser under coronapandemin

Finland beviljar 3,1 miljoner euro till finländska civilsamhällesorganisationers projekt för att svara på humanitära behov orsakade av coronaviruspandemin. Pandemin har fördjupat redan pågående humanitära kriser och försatt nya områden och grupper av människor i behov av nödhjälp.

”Civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i det humanitära biståndsarbetet. Coronaviruspandemin har ytterligare framhävt deras betydelse”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

”Civilsamhällesorganisationerna är väl insatta i de lokala förhållandena. De kan snabbt och effektivt anpassa sina pågående projekt så att de också lindrar den nöd och lidande som pandemin orsakar.”

Med hjälp av den finansiering som utrikesministeriet nu beviljar kan finländska organisationer och deras lokala partner bland annat sprida information om hur man förebygger coronavirusmitta, förbättra tillgången till rent vatten, tillhandahålla vård för coronapatienter, stärka  livsmedelssäkerheten och stödja en trygg undervisning i grundskolan. Mer än 200 000 människor gynnas av projekten i Jemen, Uganda, Kenya, Demokratiska republiken Kongo och Zimbabwe.

Finansieringen riktas till Fida International, Kyrkans utlandshjälp, Rädda Barnen, Plan Finland, Finlands Röda Kors och Finlands World Vision. Organisationerna är etablerade partner i det humanitära biståndsarbetet. Utrikesministeriet har redan tidigare i år understött organisationernas arbete med 10 miljoner euro.

Ytterligare information:

Pilvi Taipale, tf enhetschef, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 50 563 9424.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.