Finland ger Afrikanska utvecklingsfonden tilläggsstöd

Finland deltar i Afrikanska utvecklingsfondens extra finansieringsomgång och stärker bankens arbete under de kommande åren särskilt när det gäller anpassning till klimatförändringar. Banken hjälper de fattigaste länderna i Afrika att klara av och återhämta sig från flera aktuella kriser.

Foto: Afrikanska utvecklingsbanken

Afrikanska utvecklingsbanken och utvecklingsfonden är Finlands viktigaste samarbetspartner i Afrika. Genom fonden kan Finland påverka och kanalisera utvecklingsstödet till ett bredare område än till de bilaterala partnerländerna samt till de länder som behöver mest stöd.

”Genom att stödja utvecklingsländernas grundläggande infrastruktur och god förvaltning förbättrar vi också affärsmiljön och skapar förutsättningar för ansvarsfull företagsverksamhet. Det konkreta arbetet för att hjälpa länderna att anpassa sig till klimatförändringar är också en av utvecklingsfondens starka sidor”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Som resultat av förhandlingarna 2022 nådde givarländerna en överenskommelse om tilläggsstöd till Afrikanska utvecklingsfonden 2023–2025. Totalt uppgår givarländernas ytterligare stödpaket till 8,9 miljarder US-dollar, varav cirka 5 miljarder dollar är stöd. Därtill beviljar givarländerna fonden lån och resten består av återbetalningar av de mjuka lån som tidigare beviljats mottagarländerna. Finlands stöd är 77 miljoner euro och utöver detta bereder Finland ett lån för fonden. De afrikanska länderna, såsom Sydafrika, Angola, Egypten, Algeriet och Marocko, finansierar också fonden.

Afrikanska utvecklingsfondens viktigaste mål är att minska fattigdom genom att bidra till de afrikanska ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Med stöd från Afrikanska utvecklingsfonden förbättrades bland annat elförsörjningen för 15,5 miljoner människor 2015–2020. Ytterligare fick 74 miljoner människor nytta av utvecklingen av jordbruket och 42 miljoner människor fick bättre vatten- och sanitetstjänster.

Mer information

  • Emmi Mäkelä, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694
  • Emmi Oikari, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn vid utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 964
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen förnamn.efternamn@formin.fi