angle-left Finland beviljar 67 miljoner euro i humanitärt bistånd – Syriens kris i fokus

Finland beviljar 67 miljoner euro i humanitärt bistånd – Syriens kris i fokus

På beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen beviljar Finland 67 miljoner euro till humanitära biståndsorganisationer i årets första utdelning av biståndsmedel. Biståndet kanaliseras genom de största FN-organen, Röda Korset och sex finländska civilsamhällesorganisationer.

Geografiskt fokuseras den humanitära verksamheten alltjämt till Afrika (12,5 miljoner euro) och Mellanöstern (17,3 miljoner euro). Den största andelen av biståndet riktas till den svåra humanitära krisen i Syrien (12,6 miljoner euro). Finland deltar i tre givarkonferenser i april, som förutom Syrien behandlar de humanitära kriserna i Jemen (Finlands stöd 3 miljoner euro) och i Demokratiska republiken Kongo (1,9 miljoner euro). Utöver dessa riktas städ bland annat till Irak (1,8 miljoner euro), Somalia (3,1 miljoner euro) och Sydsudan (3,5 miljoner euro).

De största mottagarna av Finlands biståndsmedel är FN:s flyktingkommissariat UNHCR (15,5 miljoner euro), Livsmedelsprogram WFP (13 miljoner euro) och Internationella rödakorskommittén ICRC (10,7 miljoner euro). De finländska organisationer som får medel för humanitärt bistånd är Finlands Röda Kors, Kyrkans utlandshjälp, Rädda Barnen rf, Plan Finland, Finlands World Vision och Fida International. En betydande del av Finlands humanitära bistånd, totalt 34,5 miljoner euro, betalas till organisationerna i form av allmänt bidrag och icke-specificerad nödhjälp, eftersom det gör biståndet snabbare och effektivare.

”Det humanitära läget i världen är fortsättningsvis svårt. Biståndet är av avgörande betydelse för de människor som lever i kriser eller naturkatastrofer. Finland hör till de länder som i samarbete och som en del av det internationella biståndssystemet kan hjälpa snabbt och pålitligt”, framhåller utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen. 

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 295 351 234, och Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 552 8200.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.